Visionen

Ny kultur-destination i Nordsjælland

Hornbæk Kunsthal forventes at blive en kunst- og kulturdestination som kan tilbyde lokale, besøgende og et internationalt publikum en inkluderende og stimulerende kulturoplevelse.

Visionen

I Hornbæk Kunsthal er det visionen at kunst og kultur forenes i naturlig synergi med det unikke klitlandskab.

Varierede udstillinger, kulturtilbud og regenerative aktiviteter vil skabe unikke oplevelser, tilgængeligt for besøgende på tværs af generationer. Visionen er:

  • At skabe en flerfunktionel bæredygtig attraktion med udstillinger og public service (bibliotek), der skaber liv og bidrager til det lokale fællesskab
  • At skabe rammer for et samarbejde, hvor kunst, kultur og erhverv mødes på nye måder
  • At sikre at den nye bygning indgår i et samspil med de nære omgivelser, naturen og byen
  • At skabe en destination af høj kvalitet som hele året tiltrækker flere gæster, der aktivt kan opleve og tilegne sig viden om kunsten, landskabet og Hornbæks unikke historie.
Kunst & Kultur

Kunst & kultur

Hornbæk Kunsthal skal tilbyde lokale, besøgende og et internationalt publikum inkluderende og stimulerende kunst- og kulturoplevelser. Kunst og kultur forenes i naturlig synergi med det unikke klitlandskab hvor varierede udstillinger, kulturtilbud og regenerative aktiviteter skal fordre fællesskab for alle besøgende på tværs af generationer.

Café & Restaurant

Café & Restaurant

I samspil med en nyfortolket minigolfbane, vil caféen og restauranten være et centralt samlingspunkt for alle besøgende i Hornbæk Kunsthal. Det er ambitionen at skabe et miljø hvor mennesker mødes og sanserne aktiveres i tæt forbindelse til naturen.

Public Service

Public Service

Hornbæk Kunsthal er en flerfunktionel, bæredygtig attraktion der skal huse erhvervsmøder, bibliotek og turismeinformation, og sætte unikke rammer for oplevelser og mødet mellem mennesket året rundt. Her møder oplysning og læring, rekreation og kunst i stimulerende omgivelser.

Ambitionen

Kunst, kulturhistorie & stimulerende oplevelser

Sammenhængen mellem landskabet, havet, grunden og den nye bygning er omdrejningspunktet i det kommende arbejde med en ny kulturdestination i Hornbæk. Hornbæk Kunsthal er et sted og en destination, der giver bedre adgang til og viden om kunst, kulturhistorie og stimulerende oplevelser i rammer af høj kvalitet.

På grunden (i alt 5500 m2), som er centralt beliggende tæt ved stranden, findes i dag en villa (tidligere pensionat/hotel), der i dag er opdelt i fire lejligheder, en cafe/restaurant bygning i træ, en kiosk i træ med tilhørende minigolfbaner samt en lille træbygning som anvendes som sommerbutik.

For at sikre sammenhængen mellem landskabet og den nye bygning kan der på grunden eller på bygningens tag placeres et udsigtspunkt, tårn, trappe el. lign som skal være fleksibelt i anvendelse, og skabe rammerne for en lang række andre aktiviteter.

Det er ambitionen at bevare og gentænke den velkendte, eksisterende minigolfbane, og give besøgende mulighed for at samles om legende aktiviteter med et kunstnerisk islæt i forening med naturen.

Grunden og bygningen skal summe af liv, men der skal også være mulighed for at hvile, skygge og for at søge fordybelse. Det nye mødested skal rumme restaurant/cafe og udstillinger på højt internationalt niveau men hovedformålet er at skabe god adgang til kunst og kulturhistorie i alle former og formater.